Miroslava Vavříková, DIS.

Taneční studio v pohybu

Výuka je zaměřená na současný tanec, improvizaci a tvorbu. Předškolní děti se seznamují se základy správného držení těla, učí se vnímat hudbu a prostor kolem sebe. Důraz je kladen na rozvíjení dětské tvořivosti. Vhodné pro děti od 3-15 let.

Mám zájem

Ing. Kristýna Faktorová

Děti na startu II.

Hodiny jsou určeny pro děti mladšího školního věku (6-11 let). Obsah kurzu je přizpůsobený věkovým zákonitostem vývoje dětí a je zaměřený na jejich všeobecný pohybový rozvoj. Kromě základních pohybových aspektů v podobě koordinace, obratnosti, síly a flexibility s dětmi také pracujeme na taneční i baletní průpravě i základech aerobiku.

Mám zájem

Ing. Kristýna Faktorová

Gymnastický a sportovní aerobik

V těchto hodinách mladí závodníci pracují na zvyšování své výkonnosti a cíleně se připravují na soutěže republikové i mezinárodní úrovně.

Mám zájem

Mgr. Sandra Jánská

Veselé hraní pro nejmenší s rodiči

Jedná se o speciálně vytvořený program pro nejmenší děti, vhodný od 18 měsíců do 3 let věku. Náplní jsou pohybové hry, tancování, básničky, tvoření, přiřazování, skládání. Využívají se různorodé pomůcky k vnímání barev, tvarů i k rozvoji jemné motoriky a mnohé další.

Mám zájem